Så här funkar det

Solel fungerar bra i Vasatrakten

Solcellerna är uppbyggda av kiselkristaller, täckta med specialglas. När solen lyser på solcellspanelerna tar de tillvara på minsta solljus och transformerar det till elektricitet.

Med solpaneler på taket produceras elektricitet som används direkt i huset eller i byggnaden, innan eventuellt överskott skickas vidare ut på elnätet för att användas i grannskapet.

Med solel blir du mikroproducent av grön el från en hållbar energikälla och bidrar till en bättre miljö samtidigt som du gör en bra investering. Solel från solceller ger alltid ett betydande tillskott oavsett vilken uppvärmning du redan har – vedeldning, direktverkande el eller fjärrvärme.

Solel i Vasa – Så här fungerar det

Bor man i Vasa så fungerar det utmärkt att installera solpanaler som producerar elektricitet. Solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

MAXIMAL VERKNINGSGRAD

Mängden kWh som kan produceras med solel beror på geografisk placering, antalet solpaneler, taklutning och väderstreck. Effekten kan också påverkas av skuggning från träd, flaggstång, TV-antenn, etc. Solpanelerna monteras på taket med hjälp av takfästen och aluminiumskenor som ingår i vårt grundpaket. Våra solcellspaket passar för egnahemshus och byggnader med tegeltak, plåttak, falsat plåttak och filttak.

BIDRAG FÖR SOLCELLER

Vid en installation av solcellspaket till egnahemshus går det att göra hushållsavdrag för arbetskostnader.

Om du idkar jordbruk kan du få stöd på upptill 40%.

För företag finns det möjlighet att få 20% stöd.

SÄLJA OCH KÖPA SOLEL

Generellt uppskattar man att solelsproduktion årligen ger ungefär 1000 kWh per kW solcellspaket. Dock skiner solen olika mycket under dygnet och året medan elförbrukningen följer ett eget mönster.

Den del av solelsproduktionen som används direkt i hemmet är ”gratis”. Besparingen motsvarar summan av: elöverföring, elpris (kWh-priset), skatt och moms. Den solel som du inte gör av med själv blir istället till inkomst genom försäljning.

ÅTERBETALNING PÅ MINDRE ÄN 10 ÅR
Solpaneler med solceller har mycket längre livslängd än många tror. Solpanelerna beräknas hålla i minst 30 år, vilket också garanteras genom en 25 års effektgaranti. Med hushållsavdraget eller stöd, tillsammans med den minskade utgiften för elförbrukning, samt inkomsten av din försäljning av solel, kan du ofta räkna hem din investering i solpaneler på omkring tio år.

.

.

UPPKOPPLING AV ANLÄGGNINGEN

Solpanelerna installeras oftast på tak, men kan också installeras på ett stativ i trädgården eller på en åker. Panelerna kopplas, via två kablar, till en växelriktare. Växelriktaren har som uppgift att transformera likströmmen som panelerna producerar till växelström. Växelriktaren kopplas i sin tur direkt till elskåpet via en brytare.

.

.

SOLPANELERS UPPBYGGNAD

Det finns oftast 60 solceller i en panel. Panelernas storlek är ungefär 100×170 cm, och vikten av en panel litet under 20 kg.